Montessori školka ZVONĚNKA - s metodou přirozené výchovy

Pedagogika Marie Montessori se vyvíjí již celé století. Tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém respektuje vývojová období dítěte, vychází z jeho potřeb a pomáhá rozvíjet schopnosti a vnímání sebe i okolí. Pomocí konkrétního výukového materiálu a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky a vytvářet si svůj vlastní úsudek. Pro jednotlivé okruhy se využívají jedinečné, speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů a zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí. Nejdůležitější hesla v Montessori metodě výuky a výchovy jsou bezpečné prostředí, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska.

  •  Přirozené prostředí věkově smíšené třídy
  •  Práce s chybou jako s nástrojem k pochopení
  •  Rozvoj každého dítěte svým vlastním tempem
  •  Respekt k potřebám - dítě volí co, kde a s kým
  • Posilování vrozené touhy učit se a poznávat
  • Budování samostatnosti a odpovědnosti dětí
  • Učení komunikace vedoucí k řešení
  • Rodič vidí své dítě při práci, je součástí

Matematické představy Hudební výchovaSmyslová výchovaPraktický život

© ZVONĚNKA
Montessori centrum pro děti a rodiče
Kollárova 1790, 547 01 Náchod
Telefon: 736 439 375
Mail: info@skolkazvonenka.cz