Aktuality


Setkání nad vzděláváním

Odměna a tresty

Dne 9.10. se v naší škole dlouho svítilo :-)  Rodiče společně s učiteli si vyslechli přednášku paní Jany Nováčkové na téma Motivace - úskalí odměn a trestů. Všichni jsme si odnesli spousty informací k zamyšlení. Následující den se paní Nováčková přišla podívat mezi žáky, kde se stala součástí společné práce dětí, i pozorovatelem samostatných projektů, na kterých žáci pracují. Jsme vděčni za tak milou návštěvu a těšíme se na další!