Děkujeme sponzorům!

Chceme poděkovat rodičům dětí navštěvujících školu a školku 

 a lidem spolupracujícím na rozvoji Zvoněnky.

Bez Vás bychom nebyli tím, čím jsme!