Šablony II.


Období realizace: 1. 11. 2018 - 31. 10. 2020

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 774 878 Kč hradíme následující aktivity:

Mateřská škola

  • Chůva - personální podpora MŠ
  • Projektový den ve škole

Základní škola

  • Školní asistent - personální podpora ZŠ
  • Projektový den ve škole

Školní družina

  • Školní asistent - personální podpora ŠD