Zápis do školy


Montessori MŠ a ZŠ s.r.o.

stanovila termín konání zápisu do 1. ročníku základní školy

na středu 10. dubna 2019 od 16 do 18 hodin

Kritéria přijímaní dětí do 1. ročníku:

  • Přijaty budou děti do výše kapacity
  • Děti, které ve školním roce 2018/2019 navštěvují Montessori MŠ Náchod
  • Děti, které v době zápisu mají sourozence v Montessori MŠ nebo ZŠ Náchod
  • Děti, které navštěvovaly Montessori program "Předškoláček"

Zákonný zástupce přinese k zápisu svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

V Náchodě 8. března 2019 

ředitelka školy Mgr. Iveta Macháčková